...
Provincial Grand Lodge Northern Division_Logo bck

ALGEMENE VRAE OOR VRYMESSELARY

PROVINSIALE GROOT LOSIE NOORDELIKE AFDELING

GLSA Crest

WAT IS VRYMESSELARY EN WAAROM SAL ‘N MAN BY DIE GROOT LOSIE VAN SUID-AFRIKA WIL AANSLUIT?

Daar is baie redes waarom iemand sal kies om ‘n Vrymesselaar te word. Vrymesselary is ‘n broederlike organisasie wat persoonlike groei, moraliteit en gemeenskapsdiens beklemtoon. Hier is ‘n paar algemene redes waarom mense Vrymesselaars word:

 1. PERSOONLIKE GROEI

Vrymesselary bied aan sy lede geleenthede om hulself persoonlik, intellektueel en geestelik te ontwikkel. Deur sy lesse, seremonies en simbole moedig Vrymesselary sy lede aan om diep na te dink oor die aard van die mensdom, die doel van die lewe en hul plek in die wêreld.

2. BROEDERSKAP

Vrymesselary is ‘n broederskap, wat beteken dat dit ‘n gemeenskap van mans is wat soortgelyke waardes en doelwitte deel. Vrymesselaars ondersteun en help mekaar in tye van nood, en hulle werk saam om hul gemeenskappe en die wêreld as geheel te verbeter.

3. DIENS

Vrymesselary beklemtoon die belangrikheid van diens aan ander. Lede word aangemoedig om vrywilligers- en liefdadigheidswerk aan hul gemeenskappe te lewer en sodoende terug te gee. Vrymesselary ondersteun ook ‘n aantal liefdadigheids projekte, soos byvoorbeeld  mediese navorsing, ramphulp en onderwys.

4. TRADISIE

Vrymesselary is ‘n aloue en eerbare  instelling met ‘n ryke geskiedenis en tradisie. Baie mense is aangetrokke tot Vrymesselary vanweë sy diep wortels in die Westerse kultuur en sy verbintenis met die filosofiese en geestelike tradisies van die verlede.

5. GEESTELIKHEID

Vrymesselary is nie ‘n godsdiens nie, maar dit moedig sy lede aan om hul eie spiritualiteit te verken en hul eie oortuigings oor die aard van die goddelike te ontwikkel. Die organisasie verwelkom lede van alle godsdienstige agtergronde en moedig hulle aan om hul geloof op hul eie manier te beoefen.

Die uiteindelik  besluit om ‘n Vrymesselaar te word, is ‘n persoonlike een, en elke persoon sal sy eie redes hê om aan te sluit. Vir baie mense bied die broederskap egter ‘n unieke kombinasie van persoonlike groei, gemeenskapsdiens en geestelike verkenning wat moeilik is om elders te vind.

 

IS VRYMESELWERY 'N GODSDIENS?

Omdat Vrymesselary dikwels met geheimhouding en die mistieke geassosieer word, was dit die onderwerp van baie spekulasie en misverstande, veral met betrekking tot sy verhouding met godsdiens. In sy kern is Vrymesselary nie ‘n godsdiens nie, en ook nie ‘n plaasvervanger vir godsdiens nie. Dit vereis egter dat sy lede in ‘n Opperwese glo, waarna verwys word as die “Opper Boumeester van die van die Heelal.” Hierdie oortuiging is ‘n fundamentele vereiste vir lidmaatskap van alle Losies in die Grootlosie van Suid-Afrika.

Vrymesselary is egter nie geaffilieer met enige spesifieke godsdiens of geloof nie en bevorder of bepleit ook nie enige spesifieke godsdienstige oortuigings of praktyke nie. Dit verwelkom lede van alle gelowe en agtergronde, en bevorder verdraagsaamheid, respek en begrip onder sy lede.

Terwyl sommige rituele en simboliek in Vrymesselary blyk godsdienstige elemente te bevat, is dit nie bedoeling om die godsdienstige oortuigings wat deur sy lede gekoester word, te vervang of te weerspreek nie. In stede daarvan herinner hulle ons aan die belangrikheid van morele en etiese beginsels, soos waarheid, integriteit en liefdadigheid.

Dus is Vrymesselary  nie ‘n godsdiens nie, maar eerder ‘n broederlike organisasie wat morele en etiese beginsels beklemtoon, en lede van alle godsdienstige agtergronde verwelkom. Sy lede word aangemoedig om hul eie godsdiens te beoefen en om die leerstellings van Vrymesselary te gebruik om hul begrip en beoefening van hul eie geloof te verbeter.

IS VRYMESSELAARS SATANISTE?

Wat van die gerug dat Vrymesselaars Sataniste is?

Nee, Vrymesselary is nie ‘n Sataniese organisasie nie. Vrymesselary is ‘n broederskap wat fokus op die ontwikkeling van morele en etiese deugde, soos liefdadigheid, goedheid en eerlikheid. Die organisasie is gebaseer op die beginsels van broederskap, verdraagsaamheid en wedersydse respek, en hoewel dit geen spesifieke godsdiens of geloofstelsel bevorder nie, aanvaar dit nie Sataniste in sy midde nie.

Omdat Vrymesselary sy lede aanmoedig om morele en deugsame lewens te lei en om die wette van hul land te handhaaf, moedig dit sy lede aan om meer aktief betrokke te wees by hul eie godsdienstige oortuigings en organisasies en is in werklikheid heeltemal in stryd met die oortuigings en praktyke van Satanisme. Vrymesselary poog om ‘n beter wêreld te skep deur die ontwikkeling van die individu en die verbetering van die samelewing.

Terwyl sommige samesweringsteorieë en mites daarop dui dat Vrymesselary verbande met Satanisme of ander okkultiese praktyke het, is hierdie aansprake ongegrond en het geen basis in die werklikheid nie. Vrymesselary is ‘n nie-godsdienstige organisasie wat lede van alle gelowe en agtergronde verwelkom.

SO JY WIL 'N VRYMESSELAAR WORD, HOE GAAN JY DAAROMTRENT?

In teenstelling met die algemene opvatting, word ‘n spesiale uitnodiging nie vereis om ‘n Vrymesselaar te word nie.,. Al wat jy hoef te doen is om aansoek te doen, en terwyl die aansoekproses ontwerp is om diegene wat om die verkeerde redes wil aansluit (soos diegene wat glo dit sal maak hulle ryk en beroemd), is dit verbasend eenvoudig om aan te sluit as jy kwalifiseer.

Wie word toegelaat om aan te sluit? Die vereistes van diegene wat by die Grootlosie van Suid-Afrika wil aansluit, is dat hulle óf burgerskap óf permanente verblyf-status in Suid-Afrika het, en  minstens 21 jaar of ouer is (tensy hulle die seun van ‘n Vrymesselaar is, in welke geval hulle net 18 jaar oud hoef te wees), hulle moet ‘n vaste werk hê (of as ‘n student ‘n borg het om hulle by te staan ​​met die verminderde fooistruktuur van toepassing op studente), glo in ‘n Opperwese, begeer om hulself te verbeter op ‘n deurlopende basis, het hul eie vervoer en wil hulself assosieer met mans met sterk morele en etiese waardes.

SATANISTE, ONGEREHABILITEERDE INSOLVENTE EN DIE MET ‘N KRIMINELE REKORD SAL NIE AANVAAR WORD NIE

Ons vind dat baie van ons aansoekers deesdae jonk, suksesvol (of goed op pad is na sukses) intelligent, hardwerkend en toegewyd is tot self verbetering en deel in die oortuiging dat ons almal ‘n bydrae kan maak om die wêreld ‘n beter plek te maak.

IS DIT WAAR VRYMESSELARY MY RYK EN BEROEMD SAL MAAK?

Een van die vele redes waarom dit ‘n gewilde mite is dat Vrymesselary jou ryk en beroemd maak, is die feit dat ‘n groot aantal Vrymesselaars in werklikheid ryk en beroemd is! Dit is waarskynlik omdat baie van die eienskappe van ‘n goeie Vrymesselaar, eienskappe soos ywer, integriteit, hoë morele waardes, toewyding tot self verbetering, harde werk en ‘n gewilligheid om ander by te staan, is die eienskappe van sukses in die meeste ondernemings is.

Sommige van die meer bekende, of “Beroemde Vrymesselaars” is:

Shaquille O’Neal
Scottie Pippen
Duke Ellington
Nat King Cole
Louis Armstrong
Lionel Richie
Steve Wozniak
Jesse Jackson

 

Questions about Freemasonry banner
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.