...
Provincial Grand Lodge Northern Division_Logo bck

Word ‘n Vrymesselaar

PROVINSIALE GROOT LOSIE NOORDELIKE AFDELING

GLSA Crest
IS VRYMESELWERY 'N GODSDIENS?

Omdat Vrymesselary dikwels met geheimhouding en die mistieke geassosieer word, was dit die onderwerp van baie spekulasie en misverstande, veral met betrekking tot sy verhouding met godsdiens. In sy kern is Vrymesselary nie ‘n godsdiens nie, en ook nie ‘n plaasvervanger vir godsdiens nie. Dit vereis egter dat sy lede in ‘n Opperwese glo, waarna verwys word as die “Opper Boumeester van die van die Heelal.” Hierdie oortuiging is ‘n fundamentele vereiste vir lidmaatskap van alle Losies in die Grootlosie van Suid-Afrika.

Vrymesselary is egter nie geaffilieer met enige spesifieke godsdiens of geloof nie en bevorder of bepleit ook nie enige spesifieke godsdienstige oortuigings of praktyke nie. Dit verwelkom lede van alle gelowe en agtergronde, en bevorder verdraagsaamheid, respek en begrip onder sy lede.

Terwyl sommige rituele en simboliek in Vrymesselary blyk godsdienstige elemente te bevat, is dit nie bedoeling om die godsdienstige oortuigings wat deur sy lede gekoester word, te vervang of te weerspreek nie. In stede daarvan herinner hulle ons aan die belangrikheid van morele en etiese beginsels, soos waarheid, integriteit en liefdadigheid.

Dus is Vrymesselary  nie ‘n godsdiens nie, maar eerder ‘n broederlike organisasie wat morele en etiese beginsels beklemtoon, en lede van alle godsdienstige agtergronde verwelkom. Sy lede word aangemoedig om hul eie godsdiens te beoefen en om die leerstellings van Vrymesselary te gebruik om hul begrip en beoefening van hul eie geloof te verbeter.

IS VRYMESSELAARS SATANISTE?

Wat van die gerug dat Vrymesselaars Sataniste is?

Nee, Vrymesselary is nie ‘n Sataniese organisasie nie. Vrymesselary is ‘n broederskap wat fokus op die ontwikkeling van morele en etiese deugde, soos liefdadigheid, goedheid en eerlikheid. Die organisasie is gebaseer op die beginsels van broederskap, verdraagsaamheid en wedersydse respek, en hoewel dit geen spesifieke godsdiens of geloofstelsel bevorder nie, aanvaar dit nie Sataniste in sy midde nie.

Omdat Vrymesselary sy lede aanmoedig om morele en deugsame lewens te lei en om die wette van hul land te handhaaf, moedig dit sy lede aan om meer aktief betrokke te wees by hul eie godsdienstige oortuigings en organisasies en is in werklikheid heeltemal in stryd met die oortuigings en praktyke van Satanisme. Vrymesselary poog om ‘n beter wêreld te skep deur die ontwikkeling van die individu en die verbetering van die samelewing.

Terwyl sommige samesweringsteorieë en mites daarop dui dat Vrymesselary verbande met Satanisme of ander okkultiese praktyke het, is hierdie aansprake ongegrond en het geen basis in die werklikheid nie. Vrymesselary is ‘n nie-godsdienstige organisasie wat lede van alle gelowe en agtergronde verwelkom.

SO JY WIL 'N VRYMESSELAAR WORD, HOE GAAN JY DAAROMTRENT?

In teenstelling met die algemene opvatting, word ‘n spesiale uitnodiging nie vereis om ‘n Vrymesselaar te word nie.,. Al wat jy hoef te doen is om aansoek te doen, en terwyl die aansoekproses ontwerp is om diegene wat om die verkeerde redes wil aansluit (soos diegene wat glo dit sal maak hulle ryk en beroemd), is dit verbasend eenvoudig om aan te sluit as jy kwalifiseer.

Wie word toegelaat om aan te sluit? Die vereistes van diegene wat by die Grootlosie van Suid-Afrika wil aansluit, is dat hulle óf burgerskap óf permanente verblyf-status in Suid-Afrika het, en  minstens 21 jaar of ouer is (tensy hulle die seun van ‘n Vrymesselaar is, in welke geval hulle net 18 jaar oud hoef te wees), hulle moet ‘n vaste werk hê (of as ‘n student ‘n borg het om hulle by te staan ​​met die verminderde fooistruktuur van toepassing op studente), glo in ‘n Opperwese, begeer om hulself te verbeter op ‘n deurlopende basis, het hul eie vervoer en wil hulself assosieer met mans met sterk morele en etiese waardes.

SATANISTE, ONGEREHABILITEERDE INSOLVENTE EN DIE MET ‘N KRIMINELE REKORD SAL NIE AANVAAR WORD NIE

Ons vind dat baie van ons aansoekers deesdae jonk, suksesvol (of goed op pad is na sukses) intelligent, hardwerkend en toegewyd is tot self verbetering en deel in die oortuiging dat ons almal ‘n bydrae kan maak om die wêreld ‘n beter plek te maak.

IS DIT WAAR VRYMESSELARY MY RYK EN BEROEMD SAL MAAK?

Een van die vele redes waarom dit ‘n gewilde mite is dat Vrymesselary jou ryk en beroemd maak, is die feit dat ‘n groot aantal Vrymesselaars in werklikheid ryk en beroemd is! Dit is waarskynlik omdat baie van die eienskappe van ‘n goeie Vrymesselaar, eienskappe soos ywer, integriteit, hoë morele waardes, toewyding tot self verbetering, harde werk en ‘n gewilligheid om ander by te staan, is die eienskappe van sukses in die meeste ondernemings is.

Sommige van die meer bekende, of “Beroemde Vrymesselaars” is:

Shaquille O’Neal
Scottie Pippen
Duke Ellington
Nat King Cole
Louis Armstrong
Lionel Richie
Steve Wozniak
Jesse Jackson

 

Questions about Freemasonry banner
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.